Ankara Anlaşması Vİze

Hollanda

Hakkımızda

Advise Danışmanlık olarak 1997 yılından beri profesyonel vize danışmanlığı hizmetlerimizi vermekteyiz. 2009 ile 2020 yılları arasında İngiltere için profesyonel Ankara anlaşması danışmanlığı hizmetleri vermiş olmakla birilkte, 2018 yılından beri ise Hollanda’ya Ankara anlaşması kategorisinde iş kurmak isteyen yada işçi adaylarımıza profesyonel Ankara Anlaşması danışmanlığı vermeye devam etmekteyiz.

İngiltere merkez, Türkiye ve Hollanda irtibat ofislerimizle Ankara anlaşması kategorisi altında Hollanda’da iş kurmak isteyen ya da işçi kategorisinde çalışan olarak ikamet ve çalışma izni başvuruları konusunda danışmanlık vermekteyiz.

Uzman kadromuz, vize ve ikamet müsaadesi danışmanları, Hollanda’da uzman avuka ve muhasebeciler, iş planı yazım ve pazar-piyasa araştırma elamanlarımızdan oluşmaktadır.

Hİzmetler

Hİzmetlerİmİz

Ankara Anlaşması Danışmanlığı


Hollanda'da İş Kurma

Koşulları uygun olan adaylara Hollanda da iş kurma başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleriDetaylı Durum İnceleme Formu


3 Yıllık Süre Uzatma

Hollanda da ilk yılını dolduran adaylara 3 yıllık ikamet müsaadesi süre uzatımı başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleri


Detaylı Durum İnceleme Formu


Süresİz Oturma İznİ Alma

Geçici ikamet izni sürelerini dolduran adaylara süresiz ikamet müsaadesi (Indefinite) başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleriDetaylı Durum İnceleme Formu


Hollanda Pasaportu Alma

Süresiz oturma izninin ilk yılını tamamlayan adaylara Hollanda pasaportu başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleri

Detaylı Durum İnceleme Formu


Eş ve Çocuklar İçİn Aİle Bİrleşİmİ İkamet İznİ Alma

Hollanda'dan Ankara anlaşması iş insanı ve işçi olarak ikamet müsaadesi alınmış olan adayların eş ve 19. yaşından gün almamış çocukları için aile birleşimi ikamet müsaadesi başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleri


Detaylı Durum İnceleme Formu

Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Merak Ettiğiniz Sorular

Türk Vatandaşlarının Hollanda'da iş kurmak, kurulu bir işyerini satın almak ya da ortak olmak, bir işyerinde çalışmak üzere ikamet ve çalışma müsaadesi alınan vize kategorisidir.

Avrupa Birliği ülkelerinden sadece Hollanda'ya Ankara Anlaşması kategorisinde iş kurmak ya da bir iş yapmak üzere ikamet müsaadesi (D ikamet vizesi) başvurusu yapılabilmektedir. Bunların dışındaki diğer Avrupa Birliği ülkeleri bu kategoride başvuru kabul etmemektedir.

Aşağıda yer alan koşulları taşıyan adaylar Ankara Anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi başvurusu yapabilecektir.


 • A.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • B.18 yaşını doldurmuş olmak

Yukarıda yer alan şartlara sahip olan adaylar, Ankara Anlaşması kategorilerine iş kurmak, kurulmuş bir işe ortak olmak ya da satın almak veya bir işyerinde çalışmak üzere başvuru yapabileceklerdir.

Hollanda'ya Ankara Anlaşması kategorisinde sadece iş insanı olarak başvuru yapılması mümkün olmaktadır. İşçi statüsünde bu kategoride bir başvuru imkanı bulunmamaktadır.

Hollanda’ya Ankara Anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi başvurusu 2 ayrı şekilde yapılabilmektedir bunlar aşağıdaki gibidir;


  • 1) Hollanda’da kendi işini kurmak ve bir ticari faaliyette bulunmak isteyen Türk vatandaşı Türkiye içerisinden Hollanda Büyükelçilik ya da Konsolosluklarından birisine MVV Vizesi (1 yıllık geçici ikamet müsaadesi ) başvurusu yapabilmektedir. MVV vizesi ortalama 3 aylık süre sonunda Hollanda’daki IND departmanından onaylanması sonrası ülkeye giriş yapabilecek ve işini kurup ticari faaliyetlerine başlayabilecektir. Ardından 1 yıllık süre sonunda 3 yıllık Ankara Anlaşması ikamet müsaadesi süresinin uzatılması başvurusunu IND makamına ülke içinden yapabilecektir.

  • 2) Hollanda’da işini kurmak ve bir ticari faaliyette bulunmak isteyen Türk vatandaşı Hollanda’ya ziyaretçi vizesi (C Visit ) alarak giriş yaparak ülke içinde 3’er aylik geçici ikamet müsaadeleri ( D ikamet Vizesi) alarak işini kurup faaliyetlerine başladıktan sonra 1 yıllık geçici ikamet süresi sonrası 3 yıllık Ankara Anlaşması ikamet müsadesi başvurusu yapılacaktır.

 • Ankara Anlaşması başlangıç başvurusu, Ankara Anlaşması'nda süreç ilk olarak 1 yıllık MVV vizesi alınması ya da Hollanda içerisinden 3’er aylık 4 kez geçici D ikamet ve çalışma izni alınması işlemleriyle birlikte başlamaktadır.

 • 3 yıllık ikamet müsaadesi uzatma başvurusu: 1 yıllık geçici ikamet müsaadesi süresi bitimine 1 ay kala, 3 yıllık ikamet müsaadesi uzatma (ECAA Extention) başvurusu yapılır.

 • Süresiz İkamet Müsaadesi Başvurusu, 3 yıllık süre sonunda aday arzu ederse sınırsız ikamet müsaadesi (ILR - Indefinitely Leave To Remain In Holland) başvurusu yapabilecektir. Sınırsız ikamet müsaadesi adaya ayrıca Hollanda’da kendi işini yapma dışında eleman ya da isçi olarak çalışmasının da önünü açacaktır.

 • Hollanda vatandaşlığı ve pasaportu başvurusu: Süresiz ikamet müsaadesi alınması ardından 3 yıl ikamet suresi tamamlandıktan sonra aday arzu ederse 5 yılını tamamladığında Hollanda vatandaşlığı başvurusunu yapmaya hak kazanacaktır ve ardından Hollanda pasaportu (Dutch Passport) başvurusu yapabilecektir.

Hollanda’ ya Ankara Anlaşması kategorisinde bir iş kurmak ya da ortak olmak üzere iş insanı olarak ikamet müsaadesi başvurusu yapan adaylardan belli bir miktar ya da limit üzerinde sermaye göstermeleri istenmez. Ancak kişi hangi işi yapmak istiyorsa ve bu işi yapabilmesi için "işe başlama sermayesi" olarak ne kadar bir miktar kuruluş sermayesi gerekeceğine kendisi karar vermektedir. Bu kendi belirlediği sermaye tutarını da yine sadece kendisine ait banka hesabında nakit olarak göstermiş olmalıdır. Ayrıca başvuru sahibi sermaye tutarı ve varsa diğer banka hesap birikimlerinin kaynağını da kanıtlanmak zorundadır.

Ankara Anlaşması kategorisinde, ikamet müsaadesi başvurusu yapan iş insanı / yatırımcı adayının, banka hesabında göstereceği sermaye miktarının kaynağını da kanıtlayacak olan evraklarını başvuru dosyasına eklemesi ve ispatlaması beklenmektedir.


Buna göre, kişinin sermayesi kendisine ait gelirlerden yaptığı birikimlerinden, satışını yaptığı bir taşınabilir ya da taşınamaz mal varlığından sağlanmış ya da üçüncü kişilerden hibe edilmesi yoluyla ve hibe edilen bu paranın, başvuran adayın kendi şahsi hesabına aktarılmış olması ile sağlanmış olması gerekecektir.


Borç alınmış ya da bankalardan çekilmiş olan kredilerin sermaye olarak gösterilmesi başvurunun ret edilmesi gerekçesi olabilecektir.

Ankara Anlaşması kategorisinde iş insanı statüsünde ikamet müsaadesi başvurusu yapan adaylardan başvuru ön koşulu olarak Flamanca ya da İngilizce bilgisi aranmaz.
Ancak 1973 yılı yasalarında, vize memuruna başvuru sahibinin işini başarıyla Hollanda içinde yürütebilmesi için Flamanca ya da en azından yeterli bir seviyede İngilizce bilgisine ihtiyaç duyup duymayacağını da sorgulaması istenmekte olduğundan dolayı, başvuru yapan adayların Flamanca ya da İngilizce bilgisini kanıtlamaları gerekmektedir. Her iki dilden en az birisini konuşamıyorlarsa ya da yeterli seviyede dil bilgileri mevcut değilse Hollanda’da kuracakları işletmeyi nasıl idare edebileceklerini de kanıtlamaları ve nasıl tedbirler alacaklarını, sunacakları iş planında açıkça belirtmiş olmaları beklenmektedir.

Ankara Anlaşması kategorisinde iş insanı (yatırımcı) ya da işçi statülerinde başvuru hazırlıkları ve başvuru süreçleri farklılıklar göstermektedir. Ankara Anlaşması iş insanı olarak başvuru yapacak adaylardan öncelikle Hollanda'da yapmak istedikleri ya da ortak olmak veya satın almak istedikleri iş veya şirket konusunda proje ve planlarını anlatacakları Flamanca ya da İngilizce olarak yazdırılmış bir iş planı (Business Plan) sunmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapacak olan adayın mesleki bilgi beceri ya da tecrübesi olduğuna dair kanıtlarını, işe başlamak, ortak olmak ya da satın almak için yeterli sermayeye sahip olduklarına dair kanıtlarını; kurmayı, ortak olmayı ya da satın almayı planladıkları iş ya da hizmetin Hollanda'da katma değer yaratacak bir iş olacağını; ve 1 yıllık projeksiyon içerisinde bu işin başarılı olacağına ve bu iş ya da hizmete Hollanda'da gerçekçi bir talep olduğuna ya da olacağına dair kanıtlarını ve belgelerini başvuru dosyalarına eklemeleri istenecektir. Başvuru dosyası tamamlandıktan sonra, Flamanca ya da İngilizce olarak hazırlanacak iş planı ve diğer destekleyici evraklarla başvuru yapılmak üzere, ilgili ülke vize bölümüne online başvuru yapılır. Evraklardan orijinali Flamanca ya da İngilizce olmayan evrakların Yeminli tercüme bürolarından noter tasdikli ve postilli Flamanca ya da İngilizceye tercümeleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru hazırlıkları ve iş planı hazırlatılması ortalama 6 ile 12 hafta arasında bir süreyi kapsamaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun ilgili ülke vize bölümü tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 12 ile 24 hafta arasında (Hollanda'ya başvurularda, ülke içinden ya da dışından başvurularda değerlendirme süre farklılığı yoktur) sonuçlanmaktadır. İşlemlere başlanılmasından sonra, vize sonucunun alınması 12 hafta ile 24 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

Ankara Anlaşması kategorisinden başvuru yapacak olan adaylar Hollanda’ da bir iş kurmak, hali hazırda kurulu ve faal olan bir işe ya da şirkete ortak olmak ya da bir işyerini ya da şirketi satın almak üzere iş insanı olarak ikamet ve çalışma müsaadesi başvurusu yapabilmektedirler.

Ankara anlaşması iş insanı kategorisinde ikamet ve çalışma müsaadesi almış olan adaylar Hollanda'da sadece kendi işini yapabilir ya da kendi sahibi ya da ortağı oldukları şirketlerinde çalışabilirler. Bu kategoride olan adayların başka işyeri ya da şirket bünyesinde eleman ya da işçi olarak çalışmaları kesinlikle yasaktır.

Hollanda, Ankara Anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi başvurularında çok düşük bir miktar başvuru ücreti almaktadır. (Kişi başı ortalama 60-80€ civarında bir miktar talep edilmektedir.)

Ankara Anlaşması kategorisinde ikamet ve çalışma müsaadesi başvuruları Hollanda vize bölümü (IND), gerek ülke içerisinden gerekse ülke dışından yapılan başvurularda ortalama olarak 12 ile 24 hafta içerisinde başvuruları sonuçlandırmaktadır.

Ankara Anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesini iş insanı statüsünde almış olan, tüm adaylar kendilerine bağımlı aile üyelerini (eş ve çocuklarını) beraberlerinde götürebilir ya da daha sonra yanlarına alabilirler.

1 yıl sonunda 3 yıllık geçici yani toplamda 4 yıllık geçici ikamet müsaadesi süresini tamamlayan adaylar, arzu ederlerse sınırsız ikamet müsaadesi elde etmek üzere başvuru yapabilirler. Bunun için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir olan koşullar mevcuttur. Bu koşulları yerine getiren tüm başvuru sahipleri ve beraberindeki eş ve çocukları da aynı haktan faydalanabileceklerdir. Adayların süresiz (sınırsız) ikamet ve çalışma müsaadesi başvurusu yapabilmeleri için zorunlu koşullar aşağıdaki gibidir;

 • Ankara Anlaşması kategorisinde kesintisiz olarak en az 4 yıl süreli ikamet ve çalışma izni müsaadesi alınmış olması (1 + 3 yıllık süreleri kazanmış olmak)
 • 4 yıl içerisinde her yıl içinde en az 181 gün ve daha fazla süreyle Hollanda’ da ikamet etmiş olmak
 • Her bir başvuru adayı için vize başvuru ücretinin ödemiş olunması
 • 4 yıllık süre boyunca Hollanda sosyal ve hukuki sistemine uyumsuz bir davranışta bulunmamış ve ceza almamış olmak

Süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi hakkını kazanan adaylar toplamda 5 yılı tamamladıklarında arzu ederler ve ilgili koşulları yerine getirirlerse Hollanda vatandaşlık ve pasaportu başvurusunu yapabileceklerdir.

Ankara Anlaşması kategorisinde ikamet ve çalışma müsaadesi alınmasının başvuru yapan adaylara sağladığı avantajları aşağıdaki gibidir;


  • Ankara Anlaşması bir göçmenlik ya da yatırımcı vize kategorisi gibi belirli mesleki ya da finansal sınırlamalara sahip değildir. Kişi istediği iş dalında ve istediği sermaye miktarıyla başvuru yapabilmektedir.

  • 4 yıllık geçici ikamet müsaadesi süresi sonunda süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi başvuru hakkı kazanılmaktadır.

  • Süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi alındıktan 1 yıl sonra, istenirse Hollanda vatandaşlığı ve pasaport başvuru hakkı kazanılmaktadır.

  • Ankara Anlaşması ilk yıl için ikamet müsaadesi (D ikamet vizesi) alınmasıyla birlikte Schengen ortak vizesi ülkeleri içerisinde vizesiz dolaşım hakkı kazanılması ve Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz seyahat hakkı kazanılması.

  • İlk yıldan başlayarak, başvuru sahibinin çocukları devlet okullarında ücretsiz eğitim imkanına sahip olmaktadır. (Ana okulundan lise mezuniyetine kadar)

  • İlk yıldan başlayarak başvuru sahibi, eşi ve çocukları Hollanda ulusal sağlık sisteminden yararlanma konusunda bir Hollanda vatandaşı ile aynı haklara sahip olmaktadırlar.

  • Ankara Anlaşması ilk yıl oturumunun alınmasından itibaren yurtdışı çıkış harcından muafiyet başlayacaktır. Ankara Anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi hakkını kazanan başvurucu ile kendisine bağımlı eş ve çocukları yurtdışı çıkış harcını Türkiye'den yurtdışına çıkışlarında ödemeyeceklerdir.

  • Askerliğini yapmamış olan başvurucu ya da kendisine bağımlı eş ya da erkek çocukları yurt dışı bedelli askerlik yapabilme statüsüne kavuşacaklardır.

  • 4 yıl sonunda süresiz ikamet müsaadesi hakkının kazanılmasının ardından sosyal ve devlet yardımlarından faydalanılması hakkı kazanılacaktır.

  • Üniversite eğitimi ilk yıldan itibaren 3 yıl süre uzatımıyla birlikte bir çok Hollanda devlet üniversitelerinde ücretsiz olarak yapılabilecektir.

  • Vize sahibi, bir Hollanda şirketi kurabilecek ve bir Hollanda bankasında şahsi ya da ticari banka hesapları açılabilecektir. 3 yıldan sonra, bankaların düşük faizli (yıllık ortalama %1,5 -%3 gibi) tüketici, ticari ve mortgage kredilerinden faydalanma hakkı kazanılacaktır.

  • Avrupa birliği kredi fonlarından geri ödemeli ya da hibe kredi desteklerinden faydalanma imkanlarının önü açılmış olacaktır. Özellikle inovasyon içeren projeler, dijital, medya ve yazılım gibi sektörler için büyük avantajlar mevcuttur.

Ankara Anlaşması kategorisinde 5 yıl sonunda Hollanda vatandaşlığı hakkını kazanan Türk Vatandaşlarının çifte vatandaşlık hakları mevcuttur. Yani bu ülke vatandaşlığı için Türk vatandaşlığını terk etmeleri zorunluluğu yoktur.

Hollanda'ya ziyaretçi, öğrenci ya da diğer vize kategorilerinde (işçi, evlilik, temsilci gibi) yasal yollardan giriş yapmış olan Türk Vatandaşları arzu ederlerse ve gerekli temel koşulları sağlayabiliyorlarsa, Ankara anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi başvurusuna var olan vizelerini çevirebilirler. Ancak burada önemli husus bu adayların, başvuru öncesinde geçerli olan vizelerinin süresinin bitmemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde Hollanda içerisinden Ankara Anlaşması'na başvuru yapamayacaklardır. Böyle bir durumda olan adayların Türkiye'ye geri dönüp Türkiye içerisinden Ankara Anlaşması'na başvuru yapmaları ya da tekrar yeni bir vize alıp Hollanda içerisinden başvurularını yapmaları gerekebilecektir.

Hollanda'ya bu güne kadar ikamet müsaadesi başvuru yapmış ve başvurusu bir ya da bir kaç kez ret edilmiş olan adayların sınırsız sayıda yeni bir başvuru yapma hakları mevcuttur.

Hollanda'ya yapılmış olan başvuru ya da başvuruları ret edilmiş olan adayların, ret edilen her hangi bir başvuru ile ilgili, yasal itiraz koşulları ve süreleri içerisinde Hollanda idari mahkemelerine itiraz davası açma hakları mevcuttur. Hatta başvuru adayının ret edilen başvurusunu Hollanda içerisinde tüm hukuki yolları tüketmesi koşuluyla ve sonrasında arzu ederse Avrupa Adalet Divanı (European Court Of Justice) makamına dava olarak taşıma hakkı da mevcuttur.

Hollanda'ya Ankara anlaşması kategorisinde ikamet ve çalışma izni başvurusu yapmaya ve Advise Danışmanlık'tan profesyonel danışmanlık hizmeti almaya karar veren aday ile aşağıdaki başvuru işlemleri aşamalarıyla başvuru süreci tamamlanacaktır.


 • A. Başvuru yapmayı düşünen adayımıza Ankara Anlaşması durum inceleme sorularımız e-posta ya da sosyal medya iletişim araçları yoluyla cevaplanması için yollanacaktır. Aday bu sorulara detaylı cevaplarını soruların yanına ya da altına yazarak bize geri yollayacaktır.

 • B. Adayın vermiş olduğu cevaplar ve bilgiler ışığında İngiltere ve Hollanda ofislerimizdeki uzman iş planı ve vize ekiplerimizle adayın koşullarının Ankara Anlaşması kategorisinde uygun ve başarı şansı yüksek olan ya da olabilecek bir aday olup olmadığı değerlendirilecekmiş olacak ve adaya bu bilgilendirme bir kaç gün içinde yapılacaktır.

 • C. Koşulları Ankara anlaşması kategorisinde başvuru yapmaya uygun ya da uygun olabilecek adaya bilgilendirme yapılacak ve adayın onay vermesi sonrasında kendisine Advise Danışmanlık kayıt formumuz ve hizmet sözleşmemiz kendisinin doldurması ve hizmet sözleşmesi de okuyup imzalaması için yollanacaktır. Adayın kayıt formunu doldurup, hizmet sözleşmesini okuyup ve imzalamasının ardından şirketimize geri yollamasıyla birlikte, yetkili yöneticilerimiz de imzaladıkları sözleşme metnini adaya geri yollayacaklardır.

 • D. Kayıt formu ve imzalı sözleşmesi alınan adaya Ankara anlaşması başvuru dosyası açılacaktır.

 • E. Ardından işlemlere başlamak için, Aday tarafından Advise Danışmanlık şirketimize elden ya da banka transferi, yoluyla danışmanlık ücretinin ilk kısmının ödemesi yapılacaktır.

 • F. İlk ödeme işleminin tamamlanması ile birlikte, adayımız ile şirketimiz uzman danışmanları Ankara anlaşması iş planı ve vize başvuru evraklarının hazırlık çalışmaları yapacaklardır.

 • G. İş planı hazırlık çalışması tamamlanan adaydan iş planının yazılmaya başlaması hazırlıklarının yapılması için gerekli ve ihtiyaç olan ve adaydan temin etmesi beklenen evraklarının listesi adaya gönderilecektir.

 • H. Bir yandan Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da ki ekiplerimiz adayımızın planı ve projesine uygun olarak ve kendisinden temin edilen evraklar ışığında iş planı taslak çalışmalarına ve versiyon şeklinde iş planı geliştirilmesine devam ederlerken, adayımıza Ankara Anlaşması ikamet ve çalışma müsaadesi başvurusu için gerekli olacak evrakların listesi iletilecektir.

 • İ. Adayın geliştirilmiş en son versiyon iş planının İngilizce olarak tamamlanmasından sonra, is planı ve evraklar üzerinde son kontroller yöneticilerimiz ve uzmanlarımız tarafından yapılacaktır.

 • J. İş planı ve gerekli evraklarla ilgili son kontrollerin tamamlanması ile birlikte adayın ve varsa beraberindeki eş ve çocuklarının online başvuru formlarının doldurulması tamamlanacak ve başvuru randevuları ilgili Hollanda Vize birimiyle organize edilecektir.

 • K. Başvuru günü ya da öncesinde, hazırlanmış olan iş planı ve destekleyici evraklarının olduğu Ankara Anlaşması başvuru dosyası, ile Advise Danışmanlık açıklama ve sunum yazısıyla birlikte başvuru adayına teslim edilecektir.

 • L. Başvuru sonrasında Hollanda IND vize bölümü vize memuru tarafından değerlendirmenin tamamlanması ve olumlu sonucu bildirilmesinin ardından, adayın bir yıl boyunca yapacağı hazırlıklar konusunda asiste edilmesi konusunda danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunulmaya başlanacaktır. İlk yılın sonuna kadar bu danışmanlık hizmeti, adaya ek bir ücret talep edilmeden sağlanacaktır. Bu bir yıllık süre boyunca adayımız, her konuda Advise Danışmanlık uzmanlarına danışarak ilk yıl süresince iş ve hayat kurma hususunda her konuda doğru ve sağlıklı bilgilerle alarak ilerleme şansına sahip olabilecektir.

 • M. İkamet müsaadesini alan adaylarımız Advise Danışmanlık whatsapp grubuna dahil edilecek ve grup üzerinden Ankara anlaşması ikamet müsaadesi almış olan diğer adaylarımızla dayanışma, görüş alış verişi ve iş birlikleri geliştirme ve diğer adayların tecrübe ve önerilerinden yararlanma imkanına da kavuşabilecektir.

Referans

Referanslar

Advise Danışmanlık aracılığıyla, oturma izni alan adaylarımız.

Çözüm Ortaklarımız

Ret Durumu

Ankara Anlaşması

Ret Çözümlerİ

Ret Sorunlarına Profesyonel Çözümler


Ret Durumu

Ankara Anlaşması kategorisinde önceden yapmış olduğunuz ikamet izni başvuruları ret edilmiş olan adaylara red gerekçelerinin analizi ve yeniden başvuru yapılması konularında uzman kadromuzla, sizlerle birbir çalışmalar sağlayarak, çözümler üretip, yurt dışında iş kurma imkanınızı sağlıyoruz.

Form

Detaylı Durum İnceleme Formu

Ankara Anlaşması Uygunluğunuzu Formu Doldurarak Öğrenin

2250

Başvuru

2019

Onaylanan

231

Onay Bekleyen

3500

Oturum İznİ

İletİşİm

Merkez Ofis

Londra, Birleşik Krallık

 

Türkiye İrtibat Ofisi

Halitağa Caddesi, Vahapbey Sokak Aslan Apt. No:15/1 D:3
Kadıköy, İstanbul 34714

 

Hollanda Temsilciliği

Roterdam, Hollanda