Ankara Anlaşması Vİze

İngİltere Hollanda

Hakkımızda

Advise Danışmanlık olarak 1997 yılından beri profesyonel vize danışmanlığı hizmetlerimizi vermekteyiz ve 2009 yılından beri Türkiye ve İngiltere’de profesyonel Ankara anlaşması danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. 2018 yılından beri ise Hollanda’ya Ankara anlaşması kategorisinde iş kurmak isteyen adaylarımıza profesyonel Ankara Anlaşması danışmanlığı vermeye devam etmekteyiz.

Türkiye irtibat ve İngiltere merkez ofislerimizle Ankara anlaşması kategorisi altında İngiltere ya da Hollanda’da iş kurmak isteyen ve sadece İngiltere’de Ankara anlaşması işçi kategorisinde çalışan olarak ikamet ve çalışma izni başvuruları konusunda danışmanlık vermekteyiz.

Uzman kadromuz, vize ve ikamet müsaadesi uzmanları, İngiltere ve Hollanda’da uzman avukatlar ve muhasebeciler, iş planı yazım uzmanları ve pazar-piyasa araştırma sorumlularından oluşmaktadır.

Hİzmetler

Hİzmetlerİmİz

Ankara Anlaşması Danışmanlığı


İngİltere'de İş Kurma

Koşulları uygun olan adaylara İngiltere de iş kurma ya da çalışan olma başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleri


Detaylı Durum İnceleme Formu


Hollanda'da İş Kurma

Koşulları uygun olan adaylara Hollanda da iş kurma başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleriDetaylı Durum İnceleme Formu


3 Yıllık Süre Uzatma

İngiltere ve Hollanda da ilk yılını dolduran adaylara 3 yıllık ikamet müsaadesi süre uzatımı başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleri


Detaylı Durum İnceleme Formu


Süresİz Oturma İznİ Alma

Geçici ikamet izni sürelerini dolduran adaylara süresiz ikamet müsaadesi (Indefinite) başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleriDetaylı Durum İnceleme Formu


İngİlİz ya da Hollanda Pasaportu Alma

Süresiz oturma izninin ilk yılını tamamlayan adaylara İngiliz ya da Hollanda pasaportu başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleri

Detaylı Durum İnceleme Formu


Eş ve Çocuklar İçİn Aİle Bİrleşİmİ İkamet İznİ Alma

İngiltere ya da Hollanda'dan Ankara anlaşması iş insanı olarak ikamet müsaadesi alınmış olan adayların eş ve 21. yaşından gün almamış çocukları için aile birleşimi ikamet müsaadesi başvurularında profesyonel danışmanlık hizmetleri


Detaylı Durum İnceleme Formu

Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Merak Ettiğiniz Sorular

Türk Vatandaşlarının İngiltere Ve Hollanda'da iş kurmak, kurulu bir işyerini satın almak ya da ortak olmak, bir işyerinde çalışmak üzere ikamet ve çalışma müsaadesi alınan vize kategorisidir.

Avrupa Birliği Ülkelerinden Birleşik Krallık Ve Hollanda'ya ankara anlaşması kategorisinde iş kurmak ya da bir iş yapmak üzere ikamet müsaadesi (D ikamet vizesi) başvurusu yapılabilmektedir. Bunların dışındaki diğer avrupa birliği ülkeleri bu kategoride başvuru kabul etmemektedir.

Aşağıdaki koşulları taşıyan adaylar ankara anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi başvurusu yapabilecektir


 • A.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • B.18 yaşını doldurmuş olmak

İki şarta sahip adaylar, olanlar ankara anlaşması kategorilerine iş kurmak, kurulmuş bir işe ortak olmak ya da satın almak veya bir işyerinde çalışmak üzere başvuru yapabileceklerdir.

 • A. İngiltere'ye ankara anlaşması başvurusu konusunda 2 farklı başvuru türü mevcuttur.

  • Bir iş ya da şirket kurmak, veya bir faal işyeri ya da şirketi satın almak, ya da faal bir şirkete ortak olmak üzere iş insanı (yatırımcı) statüsünde başvuru yapılması

  • İngiltere'de bir işyeri ya da şirkette yasal çalışma izniyle tam zamanlı (Full-Time) ya da yarı zamanlı (Part-Time) süreyle ve en az 12 ay (52 hafta) süreyle aralıksız (kesintisiz) olarak çalışan türk vatandaşları, yine aynı işyerinde çalışmak koşuluyla işçi statüsünde başvuru yapabilmektedirler.

 • B. Hollanda'ya ankara anlaşması kategorisinde sadece iş insanı olarak başvuru yapılması mümkün olmaktadır. İşçi statüsünde bu kategoride bir başvuru imkanı bulunmamaktadır.

 • A. Ankara anlaşması başlangıç başvurusu: Ankara anlaşması'nda süreç ilk olarak 1 yıllık ikamet ve çalışma izni alınması başvurusuyla başlamaktadır.

 • B. İlk 3 yıllık uzatma başvurusu: 1 yıllık ikamet müsaadesi süresi bitimine 1 ay kala, ilk 3 yıllık ikamet müsaadesi uzatma (ECAA Extention) başvurusu yapılır.

 • C. İkinci 3 yıllık uzatma başvurusu: İlk 3 yıllık süre bitimine 1 ay kala, ikinci 3 yıllık ikamet müsaadesi alınması için başvuru yapılır.

 • D. Süresiz ikamet müsadesi (ILR - Indefinitely Leave To Remain In The UK) başvurusu: İkinci 3 yıllık sürenin ilk yılı dolduğunda, toplamda 5 yıllık ikamet süresi dolmuş olacağı için isteyen adaylar süresiz ikamet müsadesi (ILR - Indefinitely Leave To Remain In The UK) başvurusunu yapabilmektedirler.

 • E. İngiliz vatandaşlığı ve pasaportu başvurusu: Süresiz ikamet müsaadesi alınması ardından 9 ay sonra isteyen adaylar ingiliz vatandaşlığı (British Citizenship) ve İngiliz pasaportu (British Passport) başvurusu yapabileceklerdir.

 • A. Ankara anlaşması kategorisinde bir iş kurmak ya da ortak olmak üzere iş insanı olarak ikamet müsaadesi başvurusu yapan adaylardan belli bir miktar ya da limit üzerinde sermaye göstermeleri istenmez. Ancak kişi hangi işi yapmak istiyorsa, ve bu işi yapabilmesi için "işe başlama sermayesi" olarak ne kadar bir miktar kuruluş sermayesi gerekeceğine kendisi karar vermektedir. Bu kendi belirlediği sermaye tutarını da yine sadece kendisine ait banka hesabında nakit olarak göstermiş olmalıdır. Ayrıca başvuruda, sermaye tutarı ve varsa diğer birikimlerinin kaynağını da kanıtlanmak zorundadır başvurusunda.

 • B. Ankara anlaşması kategorisi bünyesinde işçi statüsünde başvuru yapacak olan adayların sermaye gösterme gibi bir zorunluluğu yoktur.

Ankara anlaşması kategorisinde, ikamet müsaadesi başvurusu yapan iş insanı / yatırımcı adayının, banka hesabında göstereceği sermaye miktarının kaynağını da kanıtlayacak olan evraklarını başvuru dosyasına eklemesi ve ispatlaması beklenmektedir.


Buna göre, kişinin sermayesi kendisine ait gelirlerden yaptığı birikimlerinden, satışını yaptığı bir taşınabilir ya da taşınamaz mal varlığıından sağlanmış ya da üçüncü kişilerden hibe edilmişesi yoluyla ve hibe edilen bu paranın, başvuran adayın kendi şahsi hesabına aktarılmış olması ile sağlanmış olması gerekecektir.


Borç alınmış ya da bankalardan çekilmiş olan krediler veya İngiltere içerisinde kazanılmış olan bir paranın sermaye olarak gösterilmesi başvurunun reddt edilmesi gerekçesi olabilecektir.

Ankara anlaşması kategorisinde gerek iş insanı olarak gerekse işçi statüsünde ikamet müsaadesi başvurusu yapan gerek iş insanı olarak gerekse işçi statüsünde başvuru yapan adaylardan başvuru ön koşulu olarak ingilizce bilgisi aranmaz.
Ancak 1973 yılı yasalarında, vize memuruna başvuru sahibinin işini yapabilmesi için ingilizce bilgisine ihtiyaç duyup duymayacağını, olup olmayacağını da sorgulaması istenmekte olduğundan dolayı, başvuru yapan adayların ingilizce bilgisini kanıtlamaları ya da ingilizce konusunda nasıl tedbirler alacaklarını, sunacakları iş planında açıkça belirtmiş olmaları beklenmektedir.

Ankara anlaşması kategorisinde iş insanı (yatırımcı) ya da işçi statülerinde başvuru hazırlıkları ve başvuru süreçleri farklılıklar göstermektedir.


 • A. Ankara anlaşması iş insanı olarak başvuru yapacak adayların'dan öncelikle İngiltere ya da Hollanda'da (hangi ülkeye başvuru yapılacaksa) yapmak istedikleri ya da ortak olmak veya satın almak istedikleri iş veya şirket konusunda proje ve planlarını anlatacakları bir iş planı (Business Plan) sunmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapacak olan adayın mesleki bilgi beceri ya da tecrübesi olduğuna dair kanıtlarını, işe başlamak, ortak olmak ya da satın almak için yeterli sermayeye sahip olduklarına dair kanıtlarını; kurmayı, ortak olmayı ya da satın almayı planladıkları iş ya da hizmetin İngiltere ya da Hollanda'da katma değer yaratacak bir iş olacağını; ve 1 yıllık projeksiyon içerisinde bu işin başarılı olacağına ve bu iş ya da hizmete İngiltere ya da Hollanda'da gerçekçi bir talep olduğunau ya da olacacağına dair kanıtlarını ve belgelerini başvuru dosyalarına eklemeleri istenecektir. başvuru dosyası tamamlandıktan sonra, ingilizce (ya da Hollanda'nın ingilizce dışında kabul ettiği diğer dillerde) olarak hazırlanacaktılan iş planı ve diğer destekleyici evraklarla başvuru yapılmak üzere, ilgili ülke vize bölümüne online başvuru yapılır. başvuru hazırlıkları ve iş planı hazırlatılması ortalama 6 ile 12 hafta arasında bir süreyi kapsamaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun ilgili ülke vize bölümü tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ingiltere için 6 ile 12 hafta arasında (İngiltere içerisinden yapılan başvurularda bu süre ortalama olarak 16 ile 24 hafta arasında gerçekleşmektedir) ve Hollanda için 12 ile 24 hafta arasında (Hollanda'ya başvurularda, ülke içinden ya da dışından başvurularda değerlendirme süre farklılığı yoktur) sonuçlanmaktadır. İşlemlere başlanılmasından sonra, vize sonucunun alınması ingiltere için ortalama olarak 12 hafta ile 24 hafta arasında tamamlanırken,dığı gibi Hollanda için bu süre 16 hafta ile 36 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

 • B. Ankara anlaşması işçi statüsünde başvuru sadece İngiltere'ye yapılabilmektedir. Buna göre işçi statüsünde başvuru yapacak olan türk vatandaşından İngiltere içerisinde en az 12 aylık bir süre yarı zamanlı (Part Time) ya da tam zamanlı (Full Time) olarak bir işyerinde çalışmış olmaları ve bunu maaş bordroorları ve işyeri çalışma yazıları veyla diğer destekleyici evraklarla kanıtlamaları istenmektedir. Bu statüde başvuru yapan adaylardan bir iş planı sunmaları da istenmemektedir. Bu nedenle işçi statüsünde Ankara anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi başvurusu yapacak olan adayların başvuru hazırlık süreleri daha kısa zamanda gerçekleşmektedir. İşlemlere başlanıldığı tarihten başvuru yapılan aşamaya ortalama 2 ile 6 hafta arasında gelinmektedir. Başvuru sonrası ortalama olarak 16 ile 24 hafta süresinde cevap alınmaktadırabilmektedir.

Ankara anlaşması kategorisinden başvuru yapacak olan adaylar İngiltere'de bir iş kurmak, hali hazırda kurulu ve faal olan bir işe ya da şirkete ortak olmak ya da bir işyerini ya da şirketi satın almak üzere iş insanı olarak veya bir şirkette tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak en az 12 ay çalışmış olmak koşuluyla işçi statüsünde ikamet ve çalışma müsaadesi başvurusu yapabilmektedirler.
Hollanda'ya Ankara anlaşması kategorisinde sadece iş insanı olarak bir iş ya da şirket kurmak, hali hazırda faal olan bir işyeri ya da şirkete ortak olmak ya da satın almak üzere ikamet ve çalışma müsaadesi başvurusu yapabilmektedirler.
Ankara anlaşması iş insanı kategorisinde ikamet ve çalışma müsaadesi almış olan adaylar İngiltere ya da Hollanda'da sadece kendi işini yapabilirmak ya da kendi sahibi ya da ortağı oldukları şirketlerinde çalışabilirler. Bu kategoride olan adayların başka işyeri ya da şirket bünyesinde eleman ya da işçi olarak çalışmaları kesinlikle yasaktır. Ancak İngiltere'ye işçi statüsünde Ankara anlaşması kategorisinde ikamet ve çalışma müsaadesi başvurusu yapan adayların 12 ay boyunca çalıştıkları işyeri ya da şirket bünyesinde çalışmak üzere işçi statüsünde izinleri mevcut olmaktadır.

Ankara anlaşması kategorisinde İngiltere'ye yapılan başvurularda vize bölümü tarafından kesinlikle vize ücreti alınmamaktadır. Ancak Hollanda, Ankara anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi başvurularında çok düşük bir miktar başvuru ücreti almaktadır. (Kişi başı ortalama 60-80€ civarında bir miktar talep edilmektedir.)

Ankara anlaşması kategorisinde ikamet ve çalışma müsaadesi başvuruları İngiltere ve Hollanda için farklılıklar göstermektedir. Buna göre;


 • A. İngiltere vize bölümü, Ankara anlaşması kategorisinde başvurular ingiltere dışından yapılan başvurularıdığında ortalama 6 ile 12 hafta arasında bir süre içerisinde başvuruları sonuçlandırmaktadırlar. Ancak ingiltere içerisinden yapılan başvurularda ise ortalama başvuru sonuçlanma süresi 16 ile 24 hafta arasındadır bir süre içerisinde başvuruları sonuçlandırmaktadırlar.

 • B. Hollanda vize bölümü, gerek ülke içerisinden gerekse ülke dışından yapılan başvurularda ortalama olarak 12 ile 36 hafta içerisinde başvuruları sonuçlandırmaktadırlar.

Ankara anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesini ister iş insanı / yatırımcı ister işçi statüsünde almış olsun, tüm adaylar yinme ister İngiltere, ister Hollanda'ya başvuru yapmış olsunlar, kendilerine bağımlı aile üyelerini (eş ve çocuklarını) beraberlerinde götürebilir ya da daha sonra yanlarına alabilirler.

Ankara anlaşması kategorisinde İngiltere ve Hollanda'ya yapılan ilk başvurularda 1 yıllık ikamet ve çalışma müsaadesi verilmektedir. 1. yılın sonunda 3 yıllık ilk uzatma başvurusu yapılmakta ve 3 yılın bitiminde ikinci kez 3 yıllık süre uzatımı başvurusu yapılmaktadır. Toplamda 5 yıllık ikamet süresini tamamlayan adaylar ve beraberlerindeki aile üyeleri arzu ederlerse süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi (Indefinite) başvurusunu yapmaya hak kazanmaktadırlar. Süresiz ikamet müsaadesi hakkını kazanan adaylar yine 1 yıl sonrasında arzu ederlerse bu ülke vatandaşlığına başvuru yapma haklarını kazanacaklardır.

Toplamda İngiltere ya da Hollanda'da 5 yıllık geçici ikamet müsaadesi süresini tamamlayan adaylar, ilgili koşulları yerine getirmeleri durumunda süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi başvurusu yapmaya hak kazanmaktadırlar.

5 yıllık geçici ikamet ve çalışma müsaadesi süresini tamamlayan adaylar, arzu ederlerse süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi elde etmek üzere başvuru yapabilirler. Bunun için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir olan koşullar mevcuttur. Bu koşulları yerine getiren tüm başvuru sahipleri ve beraberindeki eş ve çocukları da aynı haktan faydalanabileceklerdir. Adayların süresiz (sınırsız) ikamet ve çallışma müsaadesi başvurusu yapabilmeleri için zorunlu koşullar şunlardır:


 • Ankara anlaşması kategorisinde kesintisiz olarak en az 5 yıl süreli ikamet ve çalışma izni müsadesi alınmış olması (1 + 3 + 3 yılllık süreleri kazanmış olmak)

 • 5 yıl içerisinde her hangi bir yıl içinde en az 181 gün ve daha fazla süreyle ingiltere'de ikamet etmiş olmak

 • B2 seviyesinde sadece konuşma ve anlama bilgisi yönünden ingilizce yeterliliği sınavı başarı sertifikası almış olmak (IELTS B1 sınav sertifikası)

 • İngiltere'de yaşam (Life In The UK) sınavından başarı sertifikası almış olmak

 • Her bir başvuru adayı için vize başvuru ücretinin (güncel olan ücret £2,389 olarak belirlenmiştir) ödemiş olunması

 • 5 yıllık süre boyunca ingiliz sosyal ve hukuki sistemine uyumsuz bir davranışta bulunmamışz ve ceza almamış olmak

Süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi hakkını kazanan adaylar 1 yıllık bir süre sonrasında arzu ederler ve ilgili koşulları yerine getirirlerse (her ülkenin vatandaşlık verilmesi hususunda uyguladığı kurallar farklılık göstermektedir) vatandaşlık başvurusunu yapabileceklerdir.

Ankara anlaşması kategorisinde ikamet ve çalışma müsaadesi alınmasının başvuru yapan adaylara sağladığı avantajları ingiltere ve hollanda için ayrı ayrı ele almak doğru olacaktır.


 • A. İngiltere'ye ankara anlaşması kategorisinde iş insanı ya da işçi statüsünde ikamet ve çalışma müsaadesi alan adaylar aşağıda sıralanan avantajlara sahip olacaklardır.

  • Ankara anlaşması bir göçmenlik ya da yatırımcı vize kategorisi gibi belirli mesleki ya da finansal sınırlamalara sahip değildir. Kişi istediği iş dalında ve istediği sermaye miktarıyla başvuru yapabilmektedir.

  • 5 yıllık geçici ikamet müsaadesi süresi sonunda süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi başvuru hakkı kazanılmaktadır.

  • Süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi alındıktan 1 yıl sonra, istenirse ingiliz vatandaşlığı ve pasaport başvuru hakkı kazanılmaktadır.

  • İngiliz vatandaşlığı ve ingiliz pasaportunun alınmasından itibaren avrupa biirliği ülkelerinde ve dünyadaenın toplam 150'den fazla ülkeysine vizesiz seyahat hakkı kazanılmaktadıracaktır.

  • İlk yıldan başlayarak, başvuru sahibinin çocukları devlet okullarında ücretsiz eğitim imkanına sahip olmaktadırlaracaklardır (ana okulundan lise mezuniyetine kadar)

  • İlk yıldan başlayarak başvuru sahibi, eşi ve çocukları İngiliz ulusal sağlık sisteminden (NHS) yararlanma konusunda bir İngiliz vatandaşı ile aynı haklara sahip olmaktadırlaracaklardır.

  • Başvuru sahibinin eşi ve çocukları sınırsız çalışma iznine sahip olmaktadıracaktır. Bu sayedeve istedikleri işyeri ya da şirkette veyada iş dalında çalışabileceklerdirsınırsız çalışma iznine sahip olacaklardır.

  • Ankara anlaşması ilk yıl oturumunun alınmasından itibaren, yurtdışı çıkış harcından muhafiyet başlayacaktır. Ankara anlaşması kategorisinde ikamet müsaadesi hakkını kazanan başvurucu ile kendisine bağımlı eş ve çocukları yurtdışı çıkış harcını Türkiye'den yurtdışına çıkışlarında ödemeyeceklerdir.

  • Askerliğini yapmamış olan başvurucu ya da kendisine bağımlı eş ya da erkek çocukları, dövizli askerlik yapabilme statüsüne kavuşacaklardır.

  • Süresiz ikamet müsaadesi hakkının kazanılmasının ardından sosyal ve devlet yardımlarından faydalanılması hakkı kazanılacaktır.

  • Üniversite eğitimi ilk yıldan sonra 3 yıl süre uzatımıyla birlikte indirimli ya da ücretsiz olarak yapılabilecektir. (İngiliz hükümetinin sağladığı akademik eğitim kredi desteği ile)

  • Vize sahipleri, bir ingiliz şirketi kurabilecekmak ve bir ingiliz bankasında şahsi ya da ticari banka hesapları açılabilecektir. İlk yıldan sonra bankaların düşük faizli (yıllık ortalama %1,5 -%4 gibi ) tüketici, ticari ve mortgage kredilerinden faydalanma hakkı kazanılacaktır.

  • 2 yılllık süre sonrasında istenirse düşük faizli ev ya da iş yeri alınması amacıyla ingiliz ve avrupa birliği bankalarından mortgage kredileri kullanılabilecektir.

  • Avrupa birliği kredi fonlarından geri ödemeli ya da hibe kredi desteklerinden faydalanma imkanlarının önü açılmış olacaktır. Özellikle inovasyon barındıran projeler, dijital, medya ve yazılım gibi sektörler için büyük avantajlar mevcuttur.

 • B. Hollanda'ya ankara anlaşması kategorisinde iş insanı ya da işçi statüsünde ikamet ve çalışma müsaadesi alan adaylar aşağıda sıralanan avantajlara sahip olacaklardır.

  • Ankara anlaşması bir göçmenlik ya da yatırımcı vize kategorisi gibi belirli mesleki ya da finansal sınırlamalara sahip değildir. Kişi istediği iş dalında ve istediği sermaye miktarıyla başvuru yapabilmektedir.

  • 5 yıllık geçici ikamet müsaadesi süresi sonunda süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi başvuru hakkı kazanılmaktadır.

  • Süresiz (sınırsız) ikamet müsaadesi alındıktan 1 yıl sonra, istenirse hollanda vatandaşlığı ve pasaport başvuru hakkı kazanılmaktadır.

  • Ankara anlaşması ilk yıl için ikamet müsaadesi (D ikamet vizesi) alınmasıyla birlikte Schengen ortak vizesi ülkeleri içerisinde vizesiz dolaşım hakkı kazanılmaktası ve avrupa biirliği ülkelerinde vizesi seyahat edilmeye başlanmaktadırhakkı kazanılması.

  • İlk yıldan başlayarak, başvuru sahibinin çocukları devlet okullarında ücretsiz eğitim imkanına sahip olmaktaacaklardır (Ana okulundan lise mezuniyetine kadar)

  • İlk yıldan başlayarak başvuru sahibi, eşi ve çocukları hollanda ulusal sağlık sisteminden yararlanma konusunda bir Hollanda vatandaşı ile aynı haklara sahip olmaktadıracaklardır.

  • Ankara anlaşması ilk yıl oturumunun alınmasından itibaren yurtdışı çıkış harcından muhafiyet başlayacaktır. Ankara anlaşması kategorisinde ikamet müsadesi hakkını kazanan başvurucu ile kendisine bağımlı eş ve çocukları yurtdışı çıkış harcını Türkiye'den yurtdışına çıkışlarında ödemeyeceklerdir.

  • Askerliğini yapmamış olan başvurucu ya da kendisine bağımlı eş ya da erkek çocukları dövizli askerlik yapabilme statüsüne kavuşacaklardır.

  • Süresiz ikamet müsaadesi hakkının kazanılmasının ardından sosyal ve devlet yardımlarından faydalanılması hakkı kazanılacaktır.

  • Üniversite eğitimi ilk yıldan itibaren 3 yıl süre uzatımıyla birlikte devlet üniversitelerinde ücretsiz olarak yapılabilecektir.

  • Vize sahibi, bir hollanda şirketi kurabilecekmak ve bir hollanda bankasında şahsi ya da ticari banka hesapları açılabilecektir. İlk yıldan sonra, bankaların düşük faizli (yıllık ortalama %1,5 -%3 gibi) tüketici, ticari ve mortgage kredilerinden faydalanma hakkı kazanılacaktır.

  • 2 yılllık süre sonrasında, istenirse düşük faizli ev ya da iş yeri alınması amacıyla Hollanda ve Avrupa birliği bankalarından mortgage kredileri kullanılabilecektir.

  • Avrupa birliği kredi fonlarından geri ödemeli ya da hibe kredi desteklerinden faydalanma imkanlarının önü açılmış olacaktır. Özellikle inovasyon içeren projeler, dijital, medya ve yazılım gibi sektörler için büyük avantajlar mevcuttur.

Ankara anlaşması kategorisinde 6 yıl sonunda İngiltere ya da Hollanda vatandaşlığı hakkını kazanan Türk Vatandaşlarının çifte vatandaşlık hakları mevcuttur. Yani bu ülke vatandaşlığı için Türk vatandaşlığını terk etmeleri zorunluluğu yoktur.

İngiltere ya da Hollanda'ya ziyaretçi, öğrenci ya da diğer vize kategorilerinde (işçi, evlilik, temsilci gibi) yasal yollardan giriş yapmış olan Türk Vatandaşları arzu ederlerse ve gerekli temel koşulları sağlayabiliyorlarsa, Ankara anlaşması kategorilerinden uygun olanıyla ikamet ve çalışma izni başvurusuna geçerli olan vizelerini çevirebilirler. Ancak burada önemli husus bu adayların, başvuru öncesinde geçerli olan vizelerinin süresinin bitmemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde İngiltere ya da Hollanda içerisinden Ankara anlaşması'na başvuru yapamayacaklardır. Böyle bir durumda olan adayların Türkiye'ye geri dönüp Türkiye içerisinden Ankara anlaşması'na başvuru yapmaları ya da tekrar yeni bir vize alıp İngiltere ya da Hollanda içerisinden başvurularını yapmaları gerekmektedirabileceklerdir.

İngiltere ya da Hollanda'ya bu güne kadar ikamet müsaadesi başvuru yapmış ve başvurusu bir ya da bir kaç kez ret edilmiş olan adayların sınırsız sayıda yeni bir başvuru yapma hakları mevcuttur.

İngiltere ya da Hollanda'ya yapılmış olan başvuru ya da başvuruları ret edilmiş olan adayların, ret edilen her hangi bir başvuru ile ilgili, sunu yasal itiraz koşulları ve süreleri içerisinde İngiliz ya da Hollanda yüksek mahkemelerine itiraz davası açma hakları mevcuttur. Hatta başvuru adayının ret edilen başvurusunu ilgili ülke içerisinde tüm hukuki yolları tüketmesi koşuluyla ve sonrasında arzu ederse avrupa adalet divanı (European Court Of Justice) makamına dava olarak taşıma hakkı da mevcuttur.

İngiltere ya da Hollanda'ya Ankara anlaşması kategorisinde ikamet ve çalışma izni başvurusu yapmaya karar veren ve Advise Danışmanlık'tan profesyonel danışmanlık hizmeti almaya karar veren aday ile aşağıdaki başvuru işlemleri aşamalarıyla başvuru süreci tamamlanacaktır.


 • A. Başvuru yapmayı düşünen adayımıza ankara anlaşması durum inceleme sorularımız e-posta ya da sosyal medya iletişim araçları yoluyla cevaplanması için yollanacaktır. Aday bu sorulara detaylı cevaplarını soruların yanına ya da altına yazarak bize geri yollayacaktlardır.

 • B. Adayın vermiş olduğu cevaplar ve bilgiler ışığında İngiltere'deki iş planı ve vize uzmanı ekiplerimizle adayın koşullarının Ankara anlaşması kategorisinde uygun ve başarı şansı yüksek olan ya da olabilecek bir aday olup olmadığı değerlendirilecekmiş olacak ve adaya bu bilgilendirme bir kaç gün içinde yapılacaktır.

 • C. Koşulları Ankara anlaşması kategorisinde başvuru yapmaya uygun ya da uygun olabilecek adaya bilgilendirme yapılacak ve adayın onay vermesi sonrasında kendisine advıse danışmanlık kayıt formumuz ve hizmet sözleşmemiz doldurulup imzalanmak üzerekendisinin doldurması ve hizmet sözleşmesi de okuyup imzalaması için yollanacaktır. Adayın kayıt formunu doldurup, hizmet sözleşmesini sözleşmeyi okuyup ve imzalamasının ardından şirketimize iletmesiylegeri yollamasıyla birlikte, yetkili yöneticilerimiz de imzaladıkları sözleşme metnini adaya geri yollayacaklardır.

 • D. Kayıt formu ve imzalı sözleşmesi alınan adaya Ankara anlaşması başvuru dosyası açılacaktur.

 • E. Ardından işlemlere başlamak için, Advise Danışmanlık şirketimize elden ya da banka transferi, yoluyla danışmanlık ücretinin ödemesini yapılacaktır.

 • F. Ödeme işleminin tamamlanması ile birlikte, ardından adayımız ile şirketimiz uzman danışmanları Ankara anlaşması iş planı hazırlık çalışması yapacaklardır.

 • G. İş planı hazırlık çalışması tamamlanan adaydan iş planının yazılmaya başlaması hazırlıklarının yapılması için gerekli ve ihtiyaç olan ve adaydan temin etmesi beklenen evraklarının listesi adaya gönderilecektir.

 • H. Bir yandan İngiltere'deki ekiplerimiz adayımızın planı ve projesine uygun olarak ve kendisinden temiin edilen evraklar ışığında iş planı taslak çalışmalarına ve versiyonlar şeklinde iş planı geliştirilmesine devam ederlerken, adayımıza ankara anlaşması ikamet ve çallışma müsaadesi başvurusu için gerekli olacak evrakların listesi iletilecektiryollanacaktır.

 • İ. Adasyın geliştirilmiş en son versiyon iş planının ingilizce olarak tamamlanmasından sonra, ve son kontrollerinin yöneticilerimiz ve uzmanlarımız tarafından yapılacaktır.

 • J. İş planı ve gerekli evraklarla ilgili son kontrollerin tamamlanması ile birlikteardından adayın ve varsa beraberindeki eş ve çocuklarının başvuru onlıne başvuru formlarının doldurulması tamamlanacak ve başvuru randevuları organize edilecektir.

 • K. Başvuru günü ya da öncesinde, hazırlanmış olan iş planı ve destekleyici evraklarının olduğu ankara anlaşması başvuru dosyası, ile advıse danışmanlık açıklama ve sunum yazısıyla birlikte başvuru adayına teslim edilecektir.

 • L. Başvuru sonrasında ilgili ülke vize bölümü vize memuru tarafından değerlendirmenin tamamlanması ve olumlu sonucu bildirilmesinin ardından, sonrasında adayın bir yıl boyunca yapacağı hazırlıklar konusunda asiste edilmesi konusunda danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunulmaya başlanacaktır. İlk yılın sonuna kadar bu danışmanlık hizmeti, adaya ek bir ücret talep edilmeden sağlanacaktır. Bu bir yıllık süre boyunca adayımız, her konuda Advise Danışmanlık uzmanlarına danışarak ilk yıl süresince iş ve hayat kurma hususunda her konuda doğru ve sağlıklı bilgilerle alarak ilerleme şansına sahip olacaktırbilecektir.

 • M. İhtiyaç durumunda adaya şirket kuruluşu hizmeti de yine ek bir ücret talep edilmeden adaya sunulacaktır.

 • N. İkamet müsaadesini aldan adaylarımız Advise Danışmanlık whatsapp grubuna dahil edilecek ve grup üzerinden diğer Ankara anlaşması ikamet müsaadesi almış olan diğer adaylarımızla dayanışma, görüş alış verişi ve iş birlikleri geliştirme ve diğer adayların teecrübe ve önerilerinden yararlanma imkanına da kavuşabilecektir.

Referans

Referanslar

Advise Danışmanlık aracılığıyla, oturma izni alan adaylarımız.

Çözüm Ortaklarımız

Ret Durumu

Ankara Anlaşması

Ret Çözümlerİ

Ret Sorunlarına Profesyonel Çözümler


Ret Durumu

Ankara Anlaşması kategorisinde önceden yapmış olduğunuz ikamet izni başvuruları ret edilmiş olan adaylara red gerekçelerinin analizi ve yeniden başvuru yapılması konularında uzman kadromuzla, sizlerle birbir çalışmalar sağlayarak, çözümler üretip, yurt dışında iş kurma imkanınızı sağlıyoruz.

Form

Detaylı Durum İnceleme Formu

Ankara Anlaşması Uygunluğunuzu Formu Doldurarak Öğrenin

1250

Başvuru

1019

Onaylanan

87

Onay Bekleyen

2500

Oturum İznİ

İletİşİm

Türkiye İrtibat Ofisi

Halitağa Caddesi, Vahapbey Sokak Aslan Apt. No:15/1 D:3 Kadıköy, İstanbul 34714

 

Merkez Ofis

151 West Green Road London, N15 5EA, the UK
United Kingdom